Hỗ trợ mua hàng

HỒ Chí Minh: 0903.602.247

Hà Nội: 0902.188.722

Trang chủ » Báo giá
Chọn danh mục:
STT Tên sản phẩm Hãng/xuất xứ Đơn vị tính Giá Tình trạng Bảo hành
1 Loa sân khấu JBL EON 305 JBL chiếc
10.500.000 VND VND
Vui lòng gọi 12 tháng
2 Loa sân khấu JBL EON 315 JBL chiếc
13.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
3 Loa sân khấu JBL EON 510 JBL chiếc
16.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
4 Loa sân khấu JBL EON 515XT JBL chiếc
21.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
5 Loa sân khấu JBL EON 518S JBL chiếc
24.700.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
6 Loa toàn dải JBL EON 610 JBL chiếc
17.000.000 VND VND
Còn hàng 12 Tháng
7 Loa toàn dải JBL EON 612 JBL chiếc
15.370.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
8 Loa toàn dải JBL EON 615 JBL chiếc
16.160.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
9 Loa toàn dải JBL EON 210P JBL chiếc
31.320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
10 Loa toàn dải JBL EON 206P JBL chiếc
14.230.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
11 Loa toàn dải JBL EON 208P JBL chiếc
19.580.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
12 Loa JBL EON ONE JBL chiếc
18.750.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
13 Loa JBL EON 618S JBL chiếc
24.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
14 Loa Subwoofer JBL EON 618S JBL chiếc
24.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
15 Loa di động JBL EON one Pro JBL chiếc
26.250.000 VND VND
Vui lòng gọi 12 tháng
16 Loa hội trường JBL JRX 212 JBL chiếc
9.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
17 Loa hội trường JBL JRX 215 JBL chiếc
12.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
18 Loa hội trường JBL JRX 218S JBL chiếc
14.900.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
19 Loa hội trường JBL JRX 225 JBL chiếc
15.140.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
20 Loa JBL PRX 412M JBL chiếc
18.670.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
21 Loa JBL PRX 415M JBL chiếc
20.630.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
22 Loa JBL PRX 425 JBL chiếc
27.410.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
23 Loa JBL PRX 418S JBL chiếc
25.320.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
24 Loa hội trường JBL MRX 525 JBL chiếc
26.870.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
25 Loa hội trường JBL MRX 528S JBL chiếc
26.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
26 Loa JBL PRX 625 JBL chiếc
34.400.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
27 Loa JBL PRX 635 JBL chiếc
34.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
28 10 Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound Reinforcement System PRX710 JBL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
29 Loa JBL PRX 712 JBL chiếc
29.530.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
30 Loa JBL PRX 715 JBL chiếc
33.790.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
31 Loa JBL PRX 725 JBL chiếc
42.930.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
32 Loa hội trường JBL PRX735 JBL chiếc
40.690.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
33 Loa sân khấu JBL PRX715XLF JBL chiếc
41.130.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
34 Loa sân khấu JBL PRX718XLF JBL chiếc
45.650.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
35 Loa JBL PRX 710 JBL chiếc
27.120.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
36 Loa JBL STX 812M JBL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
37 15 Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility STX815M JBL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
38 Loa sân khấu JBL STX825 JBL chiếc
56.975.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
39 Loa sân khấu JBL STX 835 JBL chiếc
90.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
40 Loa sân khấu JBL STX 818S JBL chiếc
43.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
41 Loa sân khấu JBL STX 828S JBL chiếc
69.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
42 Loa JBL STX 812M JBL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
43 15 Two-Way, Bass-Reflex, Stage Monitor/Utility STX815M JBL chiếc
Liên hệ VND
Còn hàng 12 tháng
44 Loa sân khấu JBL STX 835 JBL chiếc
90.060.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
45 Loa sân khấu JBL STX 818S JBL chiếc
43.070.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
46 Loa sân khấu JBL STX 828S JBL chiếc
69.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
47 Loa siêu trầm JBL STX828s JBL chiếc
69.170.000 VND VND
Còn hàng
48 Loa JBL VRX 915M JBL chiếc
60.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
49 Loa JBL VRX 915S JBL chiếc
45.690.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
50 Loa JBL VRX 918S JBL chiếc
48.290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
51 Loa JBL VRX 928LA JBL chiếc
52.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
52 Loa JBL VRX 932LA-1 JBL chiếc
75.690.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
53 Loa JBL VRX 915M JBL chiếc
60.020.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
54 Loa JBL VRX 915S JBL chiếc
45.690.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
55 Loa JBL VRX 918S JBL chiếc
48.290.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
56 Loa JBL VRX 928LA JBL chiếc
52.210.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
57 Loa JBL VRX 932LAP JBL chiếc
99.190.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
58 Loa JBL VRX 918SP JBL chiếc
69.170.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
59 Khung treo loa JBL VRX SMAF JBL chiếc
16.140.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
60 Khung treo loa JBL VRX AF JBL chiếc
28.070.000 VND VND
Còn hàng
61 Bộ điều khiển hệ thống JBL MSC 1 JBL chiếc
9.450.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
62 Loa JBL LSR 2310SP JBL chiếc
12.730.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
63 Loa JBL LSR 2325P JBL chiếc
5.500.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
64 Loa JBL LSR 2328P JBL chiếc
9.460.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
65 Loa JBL LSR 4328P JBL chiếc
21.780.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
66 Loa JBL LSR 6332R JBL chiếc
49.220.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
67 Loa JBL LSR 6332L JBL chiếc
49.220.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
68 Loa JBL LSR 6325P-1 JBL chiếc
13.550.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
69 Loa JBL LSR 310S JBL chiếc
12.940.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
70 Loa JBL LSR 305 JBL chiếc
6.150.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
71 Loa JBL LSR 308 JBL chiếc
10.570.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
72 Loa karaoke JBL KS 308 JBL chiếc
13.200.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
73 Loa karaoke JBL KS 310 JBL chiếc
18.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
74 Loa karaoke JBL KS 312 JBL chiếc
21.000.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
75 LOA JBL KI110 JBL chiếc
12.800.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
76 LOA JBL KI112 JBL chiếc
15.300.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
77 LOA JBL KP2010 JBL chiếc
21.250.000 VND VND
Còn hàng 12 tháng
78